Mẫu đơn ly hôn

Mẫu đơn ly hôn – Tải mẫu đơn xin ly hôn miễn phí

 Mẫu đơn xin ly hôn – Ly hôn là gì ?

Mẫu đơn xin ly hôn là mẫu đơn văn bản hành chính được dùng khi 2 vợ chồng thuận tình ly hôn. Khi hai người quyết định không sống với nhau nữa. Đơn xin ly hôn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình, sau đó đơn xin ly hôn sẽ được gửi lên tòa án nhân dân. 

Nếu những mâu thuẫn giữa vợ và chồng chưa đến mức trầm trọng. Không thể giải quyết thì hai người nên cố gắng hòa giải. Xây dựng hạnh phúc gia đình trước khi đưa ra những quyết định quan trọng của mình.

Có thể nói ly hôn là lựa chọn cuối cùng khi các mâu thuẫn không thể giải quyết bằng. Tình cảm, đời sống vợ chồng không giữ được hạnh phúc. Và mỗi người đều không tìm được niềm vui khi ở cạnh người còn lại.

Theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình thì đơn xin ly hôn phải có các nội dung chính sau: Thỏa thuận về việc phân chia tài sản, thỏa thuận về việc nuôi con, trợ cấp… 

Tìm hiểu về mẫu đơn ly hôn 

Mẫu đơn xin ly hôn phải được trình bày đúng theo mẫu của Tòa án. Việc hoàn thành thủ tục ly hôn sẽ rất mất thời gian nên bạn cần chuẩn bị đầy đủ nhất các thông tin và giấy tờ cần thiết để tránh khỏi trường hợp thiếu sót khiến thời gian ly hôn kéo dài gây mệt mỏi cho cả hai bên.

Các loại đơn xin ly hôn:

Thủ tục ly hôn có hai dạng như sau :

+ Thủ tục ly hôn thuận tình
+ Thủ tục ly hôn đơn phương  
 
Mẫu đơn ly hôn cũng được chia thành hai loại:
 
+ Mẫu đơn ly hôn thuận tình
+ Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương.

Dưới đây là 2 mẫu đơn xin theo chuẩn tòa án

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————— 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………………………….

Tôi tên:…………………………………………………….. năm sinh:……………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:…………………………………………….. Ngày và nơi cấp:…………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ………………………………………………………………………

Xin được ly hôn với:……………………………………………………………..Năm sinh:……………

CMND (Hộ chiếu) số:…………………………………………….. Ngày và nơi cấp:………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) …………………………………………………………………………………

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

* Về con chung: (A2)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

* Về tài sản chung: (A3)

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

* Về nợ chung: (A4)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………., ngày….tháng…..năm….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn ly hôn thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

 

Xem Thêm  Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN…………………….- TP …

Họ và  tên chồng: ……………………………….Sinh ngày:…………………………………………………………..

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

 

Họ và  tên vợ: ………………………………….Sinh ngày:……………………………………………………………..

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Xin trình bày với quý tòa một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ………..có đăng ký kết hôn tại UBND phường ………………………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

  1. Về con chung có (chưa có):…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

  1. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

  1. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết.

 Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm ……

Họ và tên chồng                                                                                        Họ và tên v

You May Also Like