Các loại Cobots cho các ứng dụng sản xuất 

robot cộng tác đã bt đu ph biến trên toàn thế gii da trên các tính năng như tính di đng và có th làm vic vi con người mt cách an toàn. Có bn loi cobots chính mà các nhà sn xut có th mua da trên các tính năng lp trình và an toàn. 

Các cobots này được s dng trong các lĩnh vc như chế biến thc phm, đóng gói, xây dng, nông nghip và công nghip ô tô.

Xu hướng sử dụng robot trong các nhà máy sản xuất - iFactory.com.vn

Bn loi rô bt hp tác bao gm;

Các cobots dng được giám sát an toàn

Đây là loi robot hp tác hoàn ho cho các ng dng công nghip, nơi có s tương tác ti thiu gia con người và máy móc. Nhng chiếc máy này hot đng đc lp nhưng cn s đóng góp ca con người vào tng thi đim đ hoàn thành công vic mt cách xut sc. Chúng có các cm biến dng hot đng ca robot khi có con người xâm nhp vào môi trường làm vic. Nó dng hot đng ca nó và cho phép mt con người thc hin nhim v ca h. Nó không t đng tiếp tc hot đng và nhân viên có th tiếp tc hot đng ca cobot bng cách nhn nút.

Cobots tc đ và phân tách

Cobot Tc đ và Tách bit mang các đc đim tương t như cobot Dng được Giám sát An toàn ch nó s dng lnh truyn thng ca robot. Tuy nhiên, nó có các tính năng tm nhìn tiên tiến cho phép hai cp đ bo mt. Cp đ đu tiên là vùng cnh báo phát hin công nhân là con người và làm chm hot đng khi công nhân đi vào vùng công vic. Cp đ bo mt th hai là vùng dng nơi cobot Tc đ và Tách bit hoàn toàn ngng hot đng khi nhân viên ca con người đến quá gn nó. Loi cobot này tiếp tc hot đng khi nhân viên đã ri khi khu vc.

Cobot gii hn quyn lc và lc lượng

Nhng này có các góc tròn không có cnh sc vì chúng hot đng bên cnh con người mà không có h thng th giác hoc rào cn. Chúng có các cnh đm đ đm bo tác đng ca va chm làm gim nguy cơ b thương.

H có các cm biến va chm thông minh có th phát hin mt v va chm và cho phép nó dng li ngay khi nhn thy có người làm vic gn đó. Chúng cũng có tính năng hn chế lc đ ngăn va chm dn đến thương tích.

Cobot hướng dn bng tay

robot cộng tác này s dng bàn tay cơ hc đ thc hin mt s nhim v nht đnh trong nhà máy. Robot hp tác này có th được lp trình đ thc hin các nhim v mi bi mt người điu khin hướng dn bàn tay ca cobot thc hin thành công mt nhim v nht đnh. Người vn hành có th điu khin cánh tay ca cobot và hướng dn nó thc hin các nhim v c th. Điu này cho phép người vn hành lp trình li cobot mà không cn phi mã hóa li h thng, do đó tránh lãng phí thi gian.

Nhng robot hp tác này giúp gim nguy cơ gp tai nn khi làm vic. Tuy nhiên, đu tư vào máy móc tiên tiến ti nơi làm vic là không đ đ tăng cường an toàn cho nhân viên. Các nhà lãnh đo có th thiết kế nơi làm vic đ cha robot đ bo v nhân viên ca h.

Lãnh đo công ty nên thiết kế các tng ca môi trường làm vic đ cha robot và cobots trong khi vn gi an toàn cho nhân viên. Ngoài ra, h có th chn mt robot hp tác s phù hp vi môi trường làm vic ca h sau khi tìm ra nơi h s đt nó.

Người s dng lao đng phi đm bo có khong cách an toàn gia nhân viên và rô bt. Hơn na, các li đi trong môi trường làm vic phi có kh năng t do cho phép nhân viên ra vào cơ s mt cách an toàn.

Hơn na, người s dng lao đng và các nhà lãnh đo cn đm bo có các sn phm và quy trình đ bo v máy móc. Vic bo v máy đòi hi phi khóa các b phn ca rô bt khi đang tiến hành bo trì và thc hin bo trì máy đ đm bo chúng trong điu kin hot đng tt. Khi các công ty không thc hin các bin pháp bo v máy móc thích hp, h có nguy cơ khiến công nhân ca mình gp nguy him và chu chi phí v tài sn có th b hư hng.