CÁC LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Bạn mới gia nhập vào thị trường ngoại hối hay đang là một nhà quản lý ngoại hối có kinh nghiệm đang tìm kiếm thêm những cơ hội mới thì việc xác định là nhà đầu tư kiểu nào đóng vai trò quan trọng đầu tiên.

Là người mới tham gia với quỹ thời gian hạn chế hay toàn bộ thời gian cho loại thị trường giao dịch ngoại hối này sẽ quyết định chiến lược tiếp cận của chính bạn. Tất nhiên chiến lược của một nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng sẽ khác hơn.

Mục tiêu dài hạn khi đầu tư trên thị trường ngoại hối này là gì?

Trả lời câu hỏi trên là cơ sở để xác định các loại nhà đầu tư forex. Họ có thể là người chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư mới trong nỗ lực đa dạng hóa kênh đầu tư của mình, cũng có thể là người hoàn toàn mới với mong muốn gia nhập vào thị trường ngoại hối bởi cả sở thích cũng như cơ hội mà nó đem lại. Và cũng có khi họ là những nhà giao dịch và quản lý kinh nghiệm và chuyên nghiệp – người muốn Cùng điểm qua các dạng nhà đầu tư chính sau:

  1. Nhà đầu tư mới:

Đây là những người mới bắt đầu vào lĩnh vực ngoại hối. Họ có thể là những người hoàn toàn mới ở lĩnh vực tài chính nói chung và ngoại hối nói riêng. Những nhà đầu tư này cần phải có thời gian tiếp cận và đào tạo kiến thức, sẽ mất khá thời gian để làm quen.

Hoặc họ có thể là những người đã từng có kinh nghiệm giao dịch ở lĩnh vực tài chính khác như chứng khoán, vàng. Với những nhà đầu tư đã từng có kinh nghiệm này, họ không quá mất thời gian để nắm bắt ở lĩnh vực này nhưng họ cũng cần tìm hiểu về các nền tảng giao dịch như Meta trade 4, 5 hay cTrader.

  1. Nhà đầu tư bán chuyên:

Đây là những người mong muốn đa dang hóa rủi ro cũng như muốn tìm kiếm khoản thu nhập tốt hơn là gửi ngân hàng. Tuy nhiên họ không có thời gian vì công việc chính khác mà họ đang làm hay không biết cách tự kinh doanh nên họ thường tìm đến các nhà giao dịch quản lý tài sản chuyên nghiệp với mức tiền hoa hồng hay khoản phí giao dịch chấp nhận được.

Một trong những hoạt động đầu tư thường hay áp dụng cho đối tượng nhà đầu tư này trên thị trường ngoại hối đó chính là giao dịch xã hội hay còn có tên gọi là giao dịch sao chép. Họ theo đuôi những nhà đầu tư có kinh nghiệm, đồng ý trả phí hay hoa hồng để sao chép giao dịch của những nhà đầu tư này

  1. Nhà giao dịch và quản lý tài sản chuyên nghiệp:

Đây chính là những nhà giao dịch cũ, có thể bằng kinh nghiệm bao năm của họ nay họ chuyển sang vị trí trên thị trường hơn là nhà giao dịch. Ở vai trò này họ có thể vừa là nhà giao dịch ngoại hối vừa đồng thời đứng ra tư vấn và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho những nhà đầu tư thuộc 2 đối tượng ở trên. Chính năng lực và kinh nghiệm “thực chiến” mà trên tất cả là hiệu suất đầu tư họ mang lại đã mang đến cho họ cơ hội tốt hơn và trải nghiệm thú vị hơn.

CÁC LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Bạn mới gia nhập vào thị trường ngoại hối hay đang là một nhà quản lý ngoại hối có kinh nghiệm đang tìm kiếm thêm những cơ hội mới thì việc xác định là nhà đầu tư kiểu nào đóng vai trò quan trọng đầu tiên.

Là người mới tham gia với quỹ thời gian hạn chế hay toàn bộ thời gian cho loại thị trường giao dịch ngoại hối này sẽ quyết định chiến lược tiếp cận của chính bạn. Tất nhiên chiến lược của một nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng sẽ khác hơn.

Mục tiêu dài hạn khi đầu tư trên thị trường ngoại hối này là gì?

Trả lời câu hỏi trên là cơ sở để xác định các loại nhà đầu tư forex. Họ có thể là người chỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư mới trong nỗ lực đa dạng hóa kênh đầu tư của mình, cũng có thể là người hoàn toàn mới với mong muốn gia nhập vào thị trường ngoại hối bởi cả sở thích cũng như cơ hội mà nó đem lại. Và cũng có khi họ là những nhà giao dịch và quản lý kinh nghiệm và chuyên nghiệp – người muốn Cùng điểm qua các dạng nhà đầu tư chính sau:

  1. Nhà đầu tư mới:

Đây là những người mới bắt đầu vào lĩnh vực ngoại hối. Họ có thể là những người hoàn toàn mới ở lĩnh vực tài chính nói chung và ngoại hối nói riêng. Những nhà đầu tư này cần phải có thời gian tiếp cận và đào tạo kiến thức, sẽ mất khá thời gian để làm quen.

Hoặc họ có thể là những người đã từng có kinh nghiệm giao dịch ở lĩnh vực tài chính khác như chứng khoán, vàng. Với những nhà đầu tư đã từng có kinh nghiệm này, họ không quá mất thời gian để nắm bắt ở lĩnh vực này nhưng họ cũng cần tìm hiểu về các nền tảng giao dịch như Meta trade 4, 5 hay cTrader.

  1. Nhà đầu tư bán chuyên:

Đây là những người mong muốn đa dang hóa rủi ro cũng như muốn tìm kiếm khoản thu nhập tốt hơn là gửi ngân hàng. Tuy nhiên họ không có thời gian vì công việc chính khác mà họ đang làm hay không biết cách tự kinh doanh nên họ thường tìm đến các nhà giao dịch quản lý tài sản chuyên nghiệp với mức tiền hoa hồng hay khoản phí giao dịch chấp nhận được.

Một trong những hoạt động đầu tư thường hay áp dụng cho đối tượng nhà đầu tư này trên thị trường ngoại hối đó chính là giao dịch xã hội hay còn có tên gọi là giao dịch sao chép. Họ theo đuôi những nhà đầu tư có kinh nghiệm, đồng ý trả phí hay hoa hồng để sao chép giao dịch của những nhà đầu tư này

  1. Nhà giao dịch và quản lý tài sản chuyên nghiệp:

Đây chính là những nhà giao dịch cũ, có thể bằng kinh nghiệm bao năm của họ nay họ chuyển sang vị trí trên thị trường hơn là nhà giao dịch. Ở vai trò này họ có thể vừa là nhà giao dịch ngoại hối vừa đồng thời đứng ra tư vấn và quản lý tài sản chuyên nghiệp cho những nhà đầu tư thuộc 2 đối tượng ở trên. Chính năng lực và kinh nghiệm “thực chiến” mà trên tất cả là hiệu suất đầu tư họ mang lại đã mang đến cho họ cơ hội tốt hơn và trải nghiệm thú vị hơn.